Danske Engelsk
hvirvelløse dyr invertebrate
hvirvelstrømsanlæg fluidised bed
hvirvelsøjle vertebral column
hvis whose
Hvis Lyset Tar Oss Hvis lyset tar oss
hvisken whisper
hvor how much
hvor bor du? where do you live
hvor der vandes med spildevand sewage farm
hvor er du fra? where are you from
hvor er toilettet where is the toilet
hvor er vi? where are we
hvor gammel er du how old are you
hvor i alverden wherever
hvor jorden pløjes dybt dry farming
hvor kan jeg finde et hotel? where can I find a hotel
hvor kommer du fra? where are you from
hvor kører denne bus hen? where does this bus go
hvor kører dette tog hen? where does this train go
hvor mange how many
hvordan how
hvordan går det how are you
hvordan har du det how are you
hvorefter whereupon
hvorfor why
hvorhen whither
hvorhos whereover
hvorimod whereas
hvorledes how
hvornår when
hvorpå whereupon
Hvorslev Kommune Hvorslev municipality
hvæse wheeze
Hyacint-familien Hyacinthaceae
Hyacint-slægten Hyacinth
hyben rosehip
hybridisering hybridisation
Hyde Parker Sir Hyde Parker
Hyderabad Hyderabad
Hydra Lernaean Hydra
hydrat hydrate
hydraulik hydraulics
Hydraulisk Hidraulics
hydraulisk konstruktion hydraulic construction
Hydraulisk maskine Hydraulic machinery
hydrobiologi hydrobiology
Hydrocephalus Water on the brain
hydrochlorflourkarboner partially halogenated chlorofluorohydrocarbon
Hydrofil Hydrophile
hydrogen hydrogen
Hydrogenbinding Hydrogen bond
Hydrogenperoxid Hydrogen peroxide
hydrogeologi hydrogeology
hydrografi hydrography
hydrografisk flodområde hydrographic basin
hydrografisk net hydrographic network
hydrokultur hydroculture
Hydrolase Hydrolase
hydrologi hydrology
hydrologisk katastrofe hydrologic disaster
hydrolyse hydrolysis
hydrometeorologi hydrometeorology
hydrometri hydrometry
Hydronium Hydronium
hydrosfære hydrosphere
Hydroxid Hydroxide
Hydroxypropylmethylcellulose Hypromellose
hydroøkologi aquatic ecology
hygge Gemütlichkeit
hygiejne hygiene
Hyksos Hyksos
hyld elder
hyldebær elderberry
Hyldest til Catalonien Homage to Catalonia
Hyllestad Hyllestad
Hylte kommun Hylte Municipality
Hymenektomi Hymenotomy
Hymenochirus African dwarf frog
Hymenoptera hymenopteran
Hymer Hymir
Hymer Group Hymer
Hymiskviða Hymiskviða
Hymne Hymn
Hymne til Sovjetunionen National Anthem of the Soviet Union
Hymnologi Hymn
Hypatia af Alexandria Hypatia of Alexandria
Hyperbasfløjte Hyperbass flute
Hyperbel Hyperbola
Hypergami Hypergamy
Hypergolisk Hypergolic propellant
Hyperion Hyperion
Hypermobilitet Hypermobility
Hypernova Hypernova
hypertekst hypertext
Hypertext Markup Language HTML
Hypnofobi Clinophobia
Hypnos Hypnos
Hypnose Hypnosis
Hypofyse Pituitary gland
Hypotese Hypothesis
Hypoteseprøvning Statistical hypothesis testing
Hypothalamus Hypothalamus
hyppighed rate
Hyrdebrev Pastoral letter
Hyrdetaske Capsella
hyrevogn taxi
Hyrrokin Hyrrokkin
Hyrule Hyrule
hytte country lodge
hytteost cottage cheese
Hyundai Hyundai Motor Company
hyæne hyena
hyænehund African hunting dog
Hyæner Hyena
Háfrónska High Icelandic
Hárbarðsljóð Hárbarðsljóð
Háttatal Háttatal
Hávamál Hávamál
Hälsingland Hälsingland
Härjedalen Härjedalen
Hässleholm Hässleholm
Hässleholms kommun Hässleholm
håb hope
håbe hope
Håkon den Gode Haakon I of Norway
Håkon Herdebrei Haakon II of Norway
Håkon Jarl Haakon Sigurdsson
Håkon Magnusson Toresfostre Haakon Magnusson of Norway
hånd hand
Håndbagage Carry-on baggage
Håndbog Hand
håndflade palm
Håndfæstning Håndfæstning
Håndgranat Hand grenade
Håndholdt computer Personal digital assistant
håndhævelse enforcement
håndhævelse af miljølovgivningen environmental law enforcement
håndklæde towel
håndled wrist
håndsoprækning show of hands
Håndvask Sink
Håndvåben Personal weapon
håndværk craft
Håndværkerstand Trade
håndværksvirksomhed handicraft business
hår hair
Hårdførhedszone Hardiness zone
hårdhed hardness
hårsbredde whisker
hæg bird cherry
Hægebostad Hægebostad
Hæk-Fuksia Fuchsia magellanica
Hækling Bracket
Hækmotor RR layout
hæl heel
Hælde Pay into
hælde benzin på bålet add fuel to the fire
hæmatologi haematology
Hæmofili Haemophilia
Hæmoglobin Hemoglobin
hænde happen
hængebro suspension bridge
hængekøje hammock
Hængning Hanging