Danske Engelsk
Königsbergs syv broer Seven Bridges of Königsberg
køb purchase
købe buy
København Copenhagen
København Zoo Copenhagen Zoo
københavner Copenhagener
Københavnerfortolkningen Copenhagen interpretation
Københavns Amt Copenhagen
Københavns bombardement Battle of Copenhagen
Københavns Fondsbørs Copenhagen Stock Exchange
Københavns Hovedbanegård København H
Københavns Kommune Copenhagen municipality
Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
Københavns Rådhus Copenhagen City Hall
Københavns Stift Diocese of Copenhagen
Københavns Universitet University of Copenhagen
Købet af Alaska Alaska purchase
kød meat
kødfløjte dick
Kødkernesvamp-familien Hypocreaceae
Kødkernesvamp-ordenen Hypocreales
Kødædende plante Carnivorous plant
Køge Køge
Køge Kommune Køge
køkken cuisine
Køkkenhave Garden
køkkenvask sink
køleindustrien refrigeration industry
kølemiddel refrigerant
Kølen Carina
køleolie cooling oil
køleskab refrigerator
køletårn cooling tower
kølevand cooling water
køling cooling
kølnervand cologne
køn gender
kønscelle gamete
Kønsdiskrimination Sexism
Kønskromosom Sex-determination system
kønsliv sex
Kønsord List of sexology topics
Kønsorgan Sex organ
Kønssygdom Sexually transmitted disease
kørekort driver's license
Køreledning Overhead lines
Køreplan Time
Køreplan for Fred Road map for peace
kørestol wheelchair
køresyg carsick
køresyge carsickness
køretøj vehicle
Kørner Punch
kørvel chervil
Kętrzyn Kętrzyn
Kōtoku-in Kōtoku-in