Danske Engelsk
overpris surcharge
overraskelse surprise
overrasket surprised
overrumplet aback
overskrevs astride
overskyet cloudy
overskæg moustache
oversvømmelse overflow
oversvømmelsesprognose flood forecast
oversætte interpret
oversættelse translation
oversættelsesordbog translation dictionary
oversætter translator
Oversættere til dansk List of translators
Oversø Oeversee
overtag ascendancy
overtagelse takeover
overtro superstition
overvejelse consideration
overvintring overwintering
overvågning surveillance
overvågning af atmosfæren atmospheric monitoring
overvågning af forurenende stoffer pollutant monitoring
overvågning af forurening pollution monitoring
overvågning af luftkvalitet air quality monitoring
overvågningskriterium monitoring criterion
overvågningsliste watchlist
overvågningsmetode monitoring technique
overvågningsnet monitoring network
overvågningsudstyr monitoring equipment
overvægt obesity
Overijssel Overijssel
ovn furnace
Owen Wilson Owen Wilson
Oxenstierna Oxenstierna
Oxford Oxford
Oxford Universitet University of Oxford
Oxfordbevægelsen Oxford Group
Oxfordshire Oxfordshire
Oxid Oxide
oxidationsreduktion oxidation-reduction
Oxidationstrin Oxidation state
oxider oxide
oxiderbart materiale oxidisable material
oxideringsmiddel oxidising agent
oxygen oxygen
Oxygene Oxygen
Oxymoron Oxymoron
Oxytocin Oxytocin
ozon ozone
ozonfortyndingspotentiale ozone depletion potential
ozonisering ozonisation
ozonlag ozone layer
Ozonlaget Ozone layer
Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne