Søgeord citation gav ét resultat
FR Fransk DA Danske
citation (n v) [writ requiring someone to appear in court to give testimony] {f} stævning (n v) [writ requiring someone to appear in court to give testimony] (n v)

Fransk Danske oversættelser

FR Synonymer for citation DA Oversættelser
charte [droit] f diagram over
loi [droit] f love
contrat [droit] m kontrakt
testament [droit] m testamente (n)
convention [droit] f konvention
diplôme [droit] m diplom (n)
acte [droit] m dåd
rappel [sommation] m påmindelse (n)
passage [exemple] m overgangssted
texte [exemple] m tekst (n v)
exemple [citation] m eksempel
copie [assignation] f eksemplar {n}
notification [assignation] f notifikation
exploit [assignation] m præstation (n)
fragment [langue] m fragment (n v)
morceau [langue] m stykke
partie [extrait] f del
pièce [extrait] f mønt
division [extrait] f division
détail [extrait] m detalje (n v)