Danske Svensk
Hård rock Hårdrock
hårdhed hårdhet
Håret Høgeurt Gråfibbla
Håret Star Grusstarr
hårsbredde hårsmån
hæg hägg
Hægebostad Hægebostad kommun
Hæk-Fuksia Fuchsior
hæl häl
hælde benzin på bålet hälla bensin på elden
Hældningstal Riktningskoefficient
Hæmatokritværdi Hematokrit
hæmatologi hematologi
Hæmofili Blödarsjuka
Hæmoglobin Hemoglobin
hænde inträffa
hændelse händelse
Hænderne Fulde Huset fullt
hængebro hängbro
hængekøje hängmatta
Hængning Hängning
hær armé
Hærfugl Härfågel
Hærvejen Hærvejen
hættemåge skrattmås
hævd ordination
hævde hävda
Hævemiddel Jäsmedel
hævn hämnd
hævne ta hämnd för
hævngerrig hämndlysten
hævning af et areal markhöjning
Héctor Lavoe Héctor Lavoe
Héloïse Héloïse
Hérault Hérault
Höganäs Höganäs
Höganäs kommun Höganäs kommun
Hörby kommun Hörby kommmun
Höörs kommun Höörs kommun
Høder Höder
høflig artig
høg hök
høj hög
højde höjd
Højdepunkt Zenit
Høje-Taastrup Kommune Høje-Tåstrup kommun
Højer Kommune Höjer kommun
Højere Esnior
højere uddannelse gymnasium
højesteret högsta
højhastighedsjernbane höghastighetsjärnväg
højhastighedstog höghastighetståg
højhus höghus
Højmiddelalder Högmedeltiden
højovn masugn
Højpasled Högpassfilter
højre höger sida
højre- höger-
Højreby Kommune Højreby kommun
højrehåndet högerhänt
Højreorienteret Politisk höger
Højsangen Höga Visan
højspændingsledning högspänningsledning
højt bjerg högt berg
Højtryk Högtryck
Højttaler Högtalare
højvande flöde
høne höna
Høner Höner
Høng Kommune Høngs kommun
Høns Höns
hønsefugle hönsfåglar
hønsekødssuppe kycklingssoppa
Hønsetarm Arvar
hør lin
høre tillhöra
høre efter lyda
høreapparat hörapparat
hørelse hörsel
høreskade nedsatt hörsel
høreskarphed hörselskärpa