Danske Svensk
Ravnen Korpen
Ravnens skygge Korpens skugga
Ravnsborg Kommune Ravnsborgs kommun
RAW RAW
Rawalpindi Rawalpindi
Ray Ray
Ray Bradbury Ray Bradbury
Ray Brown Ray Brown
Ray Charles Ray Charles
Ray Evans Ray Evans
Ray Toro Ray Toro
Rayleigh-spredning Rayleigh-spridning
Raymond Barre Raymond Barre
Raymond Chandler Raymond Chandler
Raymond Poincaré Raymond Poincaré
Raymond Queneau Raymond Queneau
Razavi Khorasan Razavikhorasan
RC Lens RC Lens
RCD Espanyol RCD Espanyol de Barcelona
Re Re kommun
REACH REACH
Readymades Ready-made
reaktionskinetik reaktionskinetik
Reaktionsstyrke Quick Reaction Force
reaktor reaktor
reaktorsikkerhed reaktorsäkerhet
Real IRA Verkliga IRA
Real Madrid Real Madrid
Real Valladolid Real Valladolid
Real-time strategy Realtidsstrategi
Real-time Transport Protocol Real-time Transport Protocol
Realfilm Otecknad
Rebecca Romijn Rebecca Romijn
Rebecka Liljeberg Rebecka Liljeberg
Rebekka Rebecka
Rebet Repet
recensent recensent
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
Receptor Receptor
Recife Recife
Reciprocitet Reciprocitetsfaktor
Recklinghausen Recklinghausen
Reclaim the Streets Reclaim the Streets
Reconquista Reconquista
Recording Academy Grammy Award
Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva
Red Barnet Rädda Barnen
Red Bull Red Bull
Red Dwarf Red Dwarf
Red Hot Chili Peppers Red Hot Chili Peppers
Red-light district Red-light district
redde rädda
rede kamma
redebygning bobyggnad
redebygningsområde bobyggnadsområde
redigere bearbeta
Redigerer Nobelprisen i fysik Nobelpriset i fysik
Redigerer Pund Skålpund
Redmond Redmond
redning räddning
redningskorps räddningstjänst
Redningssvømmer Ytbärgare
redningssystem räddningssystem
Redox-flow-celle Flowbatteri
Redoxreaktion Redox
redskab verktyg
redskab til økonomisk styring ekonomiska förvaltningredskap
Redskabsgymnastik Gymnastik
reduceret minskas
reduktion minskning
reduktion af ozonlaget uttunning av ozonskiktet
Reduktionisme Reduktionism
Reduncini Vatten- och rörbockar
Reel Reel
Reelle tal Reella tal
Reese Witherspoon Reese Witherspoon
Refactoring Omstrukturering av kod
referencedata referensinformation
referenceinformationssystem referenssystem
reflektere tänka över
reflektometri reflektometri
Reformationen Reformationen
Reformjødedom Reformjudendom
Reformtraktaten Lissabonfördraget
Refraktion Refraktion
Regalskeppet Vasa Regalskeppet Vasa