Danske Svensk
regel regel
regenerering förnyelse
Regensburg Regensburg
Regent Regent
regere härska
regering regering
regeringsansvar regeringens ansvar
regeringsbygning regeringsbyggnad
regeringsform styresform
regeringslov stadga
regeringspolitik regeringsstrategi
Reggae Reggae
Reggio di Calabria Reggio di Calabria
Regierungsbezirk Frankrikes arrondissement
Regiment Regemente
Regin Regin
Regina Regina
Regina Spektor Regina Spektor
Reginald Arvizu Reginald Arvizu
Reginald Fils-Aime Reginald Fils-Aime
region region
Region Hovedstaden Region Hovedstaden
Region Midtjylland Region Midtjylland
Region Nordjylland Region Nordjylland
Region Sjælland Region Själland
Region Syddanmark Region Syddanmark
regional forordning regional förordning
regional konvention regional konvention
regional lov regional lag
regional myndighed regionmyndighet
regional naturpark regional naturpark
regional statistik regional statistik
regional struktur regional struktur
regionplan reginal plan
register over emissioner utsläppsregister
registreret anlægsområde registrerat anläggningsområde
registrering registrering
registrering af stoffer registrering av ämnen
registreringspligt registreringsplikt
registreringsprocedure registreringsförfarande
regler förordning
regn regn
Regnar Lodbrog Ragnar Lodbrok
regnbue regnbåge
Regnbuehinden Regnbågshinna
regne regna
Regneark Kalkylprogram
regnemaskine dator
regnorm daggmask
regnorme daggmask
regnskab bokföring
regnskabssystem bokföringssystem
regnskov regnskog
Regntid Regnperiod
regnvand regnvatten
Regressionsanalyse Regressionsanalys
regulering af landbrugsproduktionen reglering av jordbruksproduktionen