Danske Svensk
Regulære udtryk Reguljära uttryck
rehabilitering rehabilitering
rehabilitering af mineområde återvinning av gruvfält
Reichsmark Riksmark
Reichstag Reichstag
Reidmar Hreidmar
Reign in Blood Reign in Blood
Reiki Reiki
Reims Reims
Reinbek Reinbek
Reinhard Heydrich Reinhard Heydrich
Reinheitsgebot Reinheitsgebot
Reinkarnation Själavandring
ReiserFS ReiserFS
Reitangruppen Reitangruppen
reje räka
Rejnfan Renfana
rejse resa
rejse uden for perioder med spidsbelastning trafik på icke-topplasttid
rejsebureau resebyrå
Rejsen mod Vest Färden till Västern
rejsning stånd
reklame annons
rekombinant DNA-teknologi hybrid-DNA-metoder
Rekonstruktionstiden Rekonstruktionstiden
rekreation rekreation
rekreativt område rekreationsområde
rektangel rektangel
Rektascension Rektascension
Rekursiv Rekursion
Rekursivt akronym Rekursiv akronym
Rekviem Requiem
Relation Relation
relationsdatabase relationsdatabas
Relativ luftfugtighed Relativ fuktighet
Relativisme Relativism
Relativitetsteori Relativitetsteori
relief terrängkontur
religion religion
Religion i Sydasien Lista över religioner i Indien efter delstat och befolkningsandel
Religionsfilosofi Religionsfilosofi
Religionshistorie Religionshistoria
Religionsvidenskab teologi
religiøs religiös
Religiøs forandring Nyreligiös rörelse
ReLoad Reload
Relæ Relä
Remagen Remagen
Rembetika Rebetiko
Rembrandt Rembrandt
Remington Remington
remis remi
Remix Remix
Remmesæl Storsäl
Remonstrant Arminianism
Remonstranter Arminianism
Remscheid Remscheid
Remus Lupus Remus Lupin
Remus og Romulus Romulus och Remus
ren ren
ren teknologi ren teknik
renaturering renaturering
Renault Renault
Renault Clio Renault Clio
Renault Megane Renault Megane
Rendalen Rendalen kommun
rende avlopp
Rendere Rendering
rendezvous träff
Rendsborg Rendsburg
Rendsborg-Egernførde Kreis Rendsburg-Eckernförde
Renfrewshire Renfrewshire
renholdningsselskab renhållningsavdelning
Renin-angiotensin-aldosteron-systemet Renin-angiotensinsystemet
renlighed renlighet
Renminbi Renminbi
Rennebu Rennebu kommun
Rennes Rennes
Rennesøy Rennesøy kommun
Reno Reno
renovationsvogn sopbil
rensdyr ren
Rensdyret Rudolf Rudolf med röda mulen
rense städa
rensemiddel tvättmedel
rensning rening
rensning af drikkevand behandling av dricksvatten
rensning af slam rötslam
rensningsanlæg reningsanläggning
rensningsevne reningsförmåga
rensningsværk reningsverk
Rent Ren
Rente Ränta
Renæssance Renässansen
Renæssancemusik Renässansen
René René
René Descartes René Descartes
René Laennec René Laennec
René Magritte René Magritte
Reo Reo
reparationsvirksomhed reparationsverksamhet
Repeater Repeater
repetere repetera
replik replik
reproduktion fortplantning
reproduktiv manipulation reproduktiv manipulation
repræsentation representation
reptiler kräldjur
republik republik
Republika Srpska Republika Srpska
Republikanske parti Republikanska partiet
Republikken Albanien Republiken Albanien
Republikken Congo Republiken Kongo
Republikken Finland Republiken Finland
Republikken Gambia Republiken Gambia
Republikken Kina Taiwan
Republikken Kiribati Kiribati
Republikken Letland Republiken Lettland
Republikken Litauen Republiken Litauen
Republikken Marshalløerne Marshallöarna
Republikken Novgorod Republiken Novgorod
Republikken Tchad Tchad
Republikken Texas Republiken Texas
Republikken West Florida Republiken Västra Florida
Republikken Ækvatorialguinea Ekvatorialguinea
Request for Comments Request for Comments
Requiem for a Dream Requiem for a Dream
Resen Resen
reservehjul reservhjul
reservere boka
reservoir magasin
Reservoir Dogs De hänsynslösa
Residens Hus
Resident Evil Resident Evil
resorption resorption
Resource Description Framework Resource Description Framework
ressource resurs
ressourcer resurs
ressourcereserve resursreserv
rest rest
restaffald restavfall
restaurant restaurang
restaurering af en bygning byggnadsrenovering