Søgeord Taiwan gav 5 resultater
DA Danske SV Svensk
Taiwan Taiwan
Taiwan (proper) [East Asian country] Taiwan (proper) [East Asian country]
SV Svensk DA Danske
Taiwan Taiwan
Taiwan (proper) [East Asian country] Taiwan (proper) [East Asian country]
Taiwan Republikken Kina