Søgeord contrat gav 2 resultater
FR Fransk DA Danske
contrat {m} aftale
contrat {m} kontrakt

Fransk Danske oversættelser

FR Synonymer for contrat DA Oversættelser
convention [relation] f sedvana
arrangement [relation] m förlikning (u)
pacte [relation] m samtycke {n}
traité [relation] m fördrag {n}
compromis [relation] m kompromiss (u)
marché [relation] m transaktion (u)
alliance [relation] f allians (u)
consensus [relation] m konsensus
protocole [relation] m protokoll {n}
accord [relation] m kongruens (u)
certificat [droit] m bevis {n}
charte [droit] f akt (u)
loi [droit] f lag (u)
testament [droit] m testamente {n}
citation [droit] f citat {n}
diplôme [droit] m examensbevis
titre [droit] m titel (u)
acte [droit] m dåd
entente [accord] f samtycke {n}
rapprochement [accord] m förnyat närmande {n}